Organization name
Via Arborea 17, 07100 Sassari, Italy