Dept. d'Enginyeria Hidràulica i Ambiental, Laboratori d'Enginyeria Marìtima (LIM/UPC) Universitat politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain

Organization name
Dept. d'Enginyeria Hidràulica i Ambiental, Laboratori d'Enginyeria Marìtima (LIM/UPC) Universitat politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain