Organization name
Fakulteti i Gjeologjise dhe Minierave. Universiteti Politeknik Tirane