Organization name
University of Silesia, Sosnowiec, Poland