Palaeoecology, Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Institute of Environmental Biology, Utrecht University, Utrecht, Netherlands

Organization name
Palaeoecology, Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Institute of Environmental Biology, Utrecht University, Utrecht, Netherlands