Organization name
National Survey for Seismic Protection, Republic of Armenia, Yerevan, Armenia