Organization name
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Pompei, Italy