Organization name
National Survey for Seismic Protection, Yerevan, Armenia