INGV, Sezione CNT, Grottaminarda

Organization name
INGV, Sezione CNT, Grottaminarda